image01

ПАТЕНТИ

 1. Україна. Пат.№35786А , UA, МГІК А61В17/00
  Педаченко Є.Г., Хижняк М.В., Макєєва Т.П., Крамаренко В.А., Танасійчук О.Ф. — №98084623;
  Заявл.28.08.1998; Опубл. 16.04.2001
  „Спосіб хірургічного лікування дискогенних радикулітів”. ― Бюлл. Открытия, изобретения. №3. ― 2001.— 2 с.

 2. Україна. Пат.№ 26481
  Хижняк М.В. (UA),, Танасійчук О.Ф. (UA), Педаченко Ю.Є. (UA).
  „Спосіб хірургічного лікування дискогенних нейрокомпресійних синдромів”. – Бюл. № 15. – 2007. – 2 с.

 3. Україна. Пат.№67540 (19), UA,(51) МПК А61В17/00/.
  Хижняк М.В. (UA),, Новакович К.С. (UA), — №u201109438
  Заявл.27.07.2011; Опубл. 27.02.2012.
  „Пристрій для виконання безкровних малоінвазивних операцій- мікродіскектомій” — Бюл. №4. ―2012. ―2 с.

 4. Україна. Пат.№92507(11), UA(19) (51)МПК (2014.01) А61В 17/00.
  Хижняк М.В., (UA), Танасійчук О.Ф. (UA), Боднарчук Ю.А. (UA) Заявл.23.01.2014, Опубл. 26.08.2014.
  „Спосіб хірургічного доступу при виконанні оперативних втручань хворим із травматичними та дегеративно-дистрофічними ушкоженнями хребта”. ― Бюл. №16.―2014.

 5. Україна. Пат.№92508(11), (UA)19 (51)МПК(2014.01) А61В 17/00
  Хижняк М.В.(UA), Танасійчук О.Ф.(UA), Бонарчук Ю.А.(UA)
  Заявл.23.01.2014, Опубл.26.08.2014.
  „Спосіб виконання динамічної міжостистої стабілізації у хворих з дегенеративно-дистрофічними захворюваннями хребта”.― Бюл. №16. ―2014.

 6. Україна. Пат.№91203
  Педаченко Ю.Є. (UA)
  «Спосіб лікування стенозу поперекового відділу хребта з використанням U-імплантата для міжостистої фіксації». – Бюл. №12. – 2014.

 7. Україна. Україна. Пат. №91204
  Педаченко Ю. Є. (UA).
  «Спосіб профілактики «хвороби суміжних рівнів» після встановлення ригідної системи транспедикулярної фіксації на поперековому рівні з використанням U-імплантата для міжостистої фіксації». – Бюл. №12. – 2014.

 8. Україна. Пат.№92509
  Педаченко Ю. Є. (UA), Шейкін С. Є. (UA).
  «Пристрій для міжостистої стабілізації хребта». ― Бюл. №14. – 2014.

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

МОНОГРАФІЇ

 1. Педаченко Е. Г. Эндоскопическая спинальная нейрохирургия / Е. Г. Педаченко, С. В. Кущаев. — К. : А.Л.Д., РИМАНИ, 2000. — 215с.

 2. Педаченко Е.Г., Кущаев С.В. Пункционная вертебропластика. - Киев: А.Л.Д., 2005. – 520 c.

 3. Хижняк М. В. Пункционная лазерная микродискэктомия / М. В. Хижняк, Ю. Е. Педаченко. — К.: Видавництво Раєвського, 2009. — 128 с.

 4. Хирургическое лечение нейрокомпрессионных пояснично-крестцовых болевых синдромов / Под ред. Ю.А. Зозули, Е.Г. Педаченко, Е.И. Слынько. — К.: УИПК «ЭксОб», 2000. — с.

 5. Педаченко Є.Г. Діагностика та хірургічне лікування діскогенних нейрокомпресійних синдромів хребта / Є.Г.Педаченко, М.Є.Поліщук, Є.І.Слинько, О.М. Хонда, М.В. Хижняк. – Київ, ТОВ,,ВІК-ПРИНТ’’, 2014. — 484c., 479іл.

 6. Педаченко Є.Г., Поліщук М.Є., Слинько Є.І., Хижняк М.В., Педаченко Ю.Є., Хонда О.М. Травматичні ушкодження хребта і спинного мозку
  Видання монографії рекомендоване Вченою радою ДУ "Інститут нейрохірургії ім.акад. А.П.Ромоданова НАМН України" , прот. №8 від 24.03.2017р. К.: Інтерсервіс , 2017. - 468 с.

ПІДРУЧНИКИ

Педаченко Є.Г. Сучасні принципи діагностики лікування черепно-мозкової травми / Є. Г. Педаченко, Л. А. Дзяк, А. Г. Сірко, К. В. Мізякіна, В. М. Сук, О. С. Цуркаленко, Ю. Є. Педаченко, В. І. Шпонька / Навчальний посібник. ― Дніпропетровськ, Видавництво ПП «Люксар». – 2012.

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Клініко-інструментальна діагностика та обґрунтування вибору тактики ведення хворого з вертеброгенною шийною мієлопатією / Л.Л.Чеботарьова, А.І. Третьякова, Є.І. Слинько, М.В. Хижняк, О.П. Красиленко, М.В. Глоба, В.В. Ващенко. – Київ, 2015. – 31 с.

СТАТТІ

стаття рік
1 Педаченко Є.Г. Перкутанна лазерна дискектомія / Є.Г. Педаченко, М.В. Хижняк // Укр. вісник психоневрології. — 1996.— Т.4. — Вип.З. — С. 438-439. 1996
2 Хирургическое лечение при дискогенных пояснично-крестцовых радикулитах — выбор метода, результаты и перспективы / Е.Г. Педаченко, А.Е. Косинов, М.В. Хижняк, А.Ф. Танасейчук // Укр. журн. малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. — 1997. — Vol. 1, №1. — С.86-89. 1997
3 Пункционная лазерна дискэктомия: показания, результаты лечения / Е.Г. Педаченко, М.В.Хижняк, Т.А.Макеева, А.Ф.Танасейчук, О.В.Толстихин // Бюл. УАН. — 1998. — №4. — С. 31-34. 1998
4 Пункционная лазерная дискэктомия при пояснично-крестцовых радикулитах / Е.Г. Педаченко, М.В. Хижняк, А.Ф.Танасейчук, О.В. Толстихин // Врачебн. дело. — 1998. — №1. — С. 143-145. 1998
5 Хижняк М.В. Пункционная лазерная дискэктомия при множественных дископатиях в пояснично-крестцовом отделе / М.В.Хижняк, Т.А.Макеева, А.Ф.Танасейчук // Бюл. УАН. — 1998. — Вып.6 — С. 108. 1998
6 Индивидуальний выбор суммарной дозы лазерной энергии при пункционной лазерной нуклеотомии / Е.Г. Педаченко, М.Н. Сурду, М.В. Хижняк, А.Ф. Танасейчук, В.Д. Куликов // Врачебное дело. — 2000. — №6. — С.77-80. 2000
7 Педаченко Е.Г. Биомеханика пояснично-крестцового отдела позвоночника при нейрокомпрессионных болевых синдромах // В кн.: Хирургическое лечение нейрокомпрессионных пояснично-крестцовых болевых синдромов / Е.Г. Педаченко, М.В. Хижняк // Под ред. Ю.А. Зозули, Е.Г. Педаченко, Е.И. Слынько. - К.: УИПК «ЭксОб», 2000. — С. 39 - 50. 2000
8 Педаченко Е.Г. ІІ спинальная клиника / Е.Г. Педаченко, М.В. Хижняк // Укр. нейрохір. журн.- 2000. - № 4. – С. 58-59. 2000
9 Педаченко Е.Г. Эндоскопическая портальная нуклеотомия при дискогенных пояснично-кресцовых радикулитах: уточнение показаний и противопоказаний к применению / Е.Г. Педаченко, М.В. Хижняк, С.В.Кущаев // Укр. журнал малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. — 2000. — Vol.4, №3. — С. 56-57. 2000
10 Применение пункционной лазерной дискэктомии при лечении множественных грыж межпозвоночных дисков пояснично-крестцового отдела позвоночного столба / Е.Г. Педаченко, М.В.Хижняк, А.Ф.Танасейчук, В.Д.Куликов // Клінічна хірургія. — 2000. — №5. — С.32-34. 2000
11 Choice of laser energy dosage for percutaneous discectomy / E.Pedachenko, M.Khyznyak, A.Tanasiychuk, N.Kouka, V.Kulikov // J. Minimally Inv. Spinal Technique. – 2001. – N 1. – P. 97 – 101. 2001
12 Педаченко Е.Г. Пункционная лазерная дискэктомия при шейном остеохондрозе / Е.Г.Педаченко, Ю.Е.Педаченко // Вопросы нейрохирургии им. Н.Н.Бурденко. ― 2001. ― №1. – С.3-5. 2001
13 Пункционная лазерная нуклеотомия при компрессионных синдромах шейного остеохондроза / Е.Г. Педаченко, С.А. Яворская, Т.И. Макеева, М.В. Хижняк // Укр. нейрохір. журн. – 2001. - № 2. – С.33. 2001
14 Пункционная лазерная нуклеотомия при компрессионных синдромах шейного остеохондроза / Е.Г. Педаченко, Л.Л.Чеботарева, С.А. Яворская, М.В. Хижняк // Вісн.ортопедії, травматол. та протезування – 2001.- № 2. – 2001
15 Эндоскопическая портальная нуклеотомия при дискогенных пояснично-крестцовых радикулитах / Е.Г. Педаченко, М.В. Хижняк, С.В. Кущаев, В.Д. Куликов // Укр. нейрохірур. журн. — 2001. — №2. — С.33-34. 2001
16 Миниинвазивные вмешательства при компрессионных дискогенных синдромах — сравнительная оценка пункционных, эндоскопических и микрохирургических операций / Е.Г. Педаченко, М.В. Хижняк, А.Ф. Танасейчук // Укр. нейрохірург, журн. — 2002. — №3. — С.20. 2002
17 Эндоскопическая портальная микрохирургия при грыжах дисков шейного отдела позвоночного столба / Е.Г. Педаченко, А.Ф. Танасейчук, М.В. Хижняк, Ю.Е. Педаченко // Ортоп. травматол. и протезирование. - 2002. - № 2 . – С.123 – 124. 2002
18 Результати МРТ-досліджень при остеохондрозі попереково- крижового відділу хребта після пункційної лазерної нуклеотомії / Є.Г. Педаченко, М.В. Хижняк, О.В. Ковальский, О.Ф. Танасійчук, О.М. Довгань, В.П. Колесник // Променева терапія: 36. наук, робіт асоціації радіологів України. — Київ, 2003. —С.276-280. 2003
19 Эндоскопическая микрохирургия при грыжах шейных дисков / Е.Г. Педаченко, А.Ф. Танасейчук, М.В. Хижняк, Ю.Е. Педаченко // Ж.Вопр. нейрохир. – 2003. - № 1. – С.15 – 17. 2003
20 Дискогенні міслорадикулярні синдроми — точка зору нейрохірурга / Є.Г. Педаченко, C.B. Кущаєв, М.В. Хижняк, С.О. Яворська // Укр. нейрохірург. журн. 2004. — №3. — С.113-116. 2004
21 Микродискэктомия в сочетании с лазерной нуклеотомией при гидрофильных грыжах межпозвонковых дисков поясничного отдела как метод профилактики послеоперационных рецидивов / Е.Г. Педаченко, М.В. Хижняк, А.Ф. Танасейчук, С.В. Кущаев // Ортопедия, травматология и протезирование. — 2004,—№3, —С.24-26. 2004
22 Отдаленные результаты пункционной лазерной нуклеотомии в пояснично- крестцовом отделе позвоночника / М.В. Хижняк, А.Ф. Танасейчук, А.А. Потапов, Ю.Е. Педаченко// Вісник Сумською державного університету. —С.: Медицина, 2004. — №. 11 (70). — С.77-79. 2004
23 Педаченко Е.Г. Сравнительная оценка эффективности внеканальных эндоскопических и пункционных методик хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела на основе анализа ближайших и отдаленных результатов / Е.Г. Педаченко, М.В. Хижняк, А.Ф. Танасейчук // Укр. нейрохірург, журн. — 2004. — №4. — С.55-58. 2004
24 Сопоставление отдаленных результатов хирургического лечения грыж межпозвонковых дисков в пояснично-крестцовом отделе позвоночника по внутриканальных методиках / М.В. Хижняк, А.Ф. Танасейчук, В.А. Крамаренко, С.А.Яворская // Врачебое дело. — 2004, — №3-4. — С.69-71. 2004
25 Микрохирургическое лечение срединных грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела с применением двустороннего доступа / М.В. Хижняк, А.Ф. Танасейчук, А.А. Потапов // Вісник Сумського державного університету. — С.: Медицина, 2005. — №7 (79). — С. 50-52. 2005
26 Педаченко Е.Г. Особенности выполнения микрохирургической дискэктомии по поводу грыж нижне-поясничного отдела позвоночника / Е.Г. Педаченко, М.В. Хижняк, А.Ф. Танасейчук // Клінічна хірургія. — 2005. — №9. — С.52- 54. 2005
27 Педаченко Е.Г. Сравнительная характеристика миниинвазивных методов хирургического лечения нейрокомпрессионных дискогенных синдромов поясничного отдела позвоночника / Е.Г. Педаченко, М.В. Хижняк // Клінічна анатомія та оперативна хірургія. — 2005. — №3. — С.35-37 2005
28 Хижняк М.В. Оценка биомеханики оперированного позвоночно-двигательного сегмента после микродискэктомий, проведенных внеканальными методиками // Врачебн. дело. — 2005. — №7. — С. 22-25. 2005
29 Малоінвазивна спинальна нейрохірургія: стан та перспективи / Є.Г.Педаченко, М.В.Хижняк, С.В.Кущаєв, А.Ф.Танасейчук, А.Р.Гарміш, О.М.Тарасенко, Ю.Є. Педаченко // Укр. нейрохірург. журн. – 2006. – № 1. - С. 56 – 57. 2006
30 Педаченко Є.Г. Відділення ендоскопічної та лазерної спінальної нейрохірургії / Є.Г. Педаченко, М.В. Хижняк / В кн.: Історія та особистості (Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П.Ромоданова АМН України). – Київ. – 2006. – С. 90 – 93. 2006
31 Красиленко Е. П. Клинические проявления шейных дискогенных нейрокомпрессионных синдромов до и после пункционной лазерной микродискектомии / Е. П. Красиленко, Ю. Е. Педаченко // Вісник Сумськ. держ. ун-ту. — 2007. — №1. — С. 59 – 68. 2007
32 Красиленко Е.П. Клинические проявления шейных дискогенных нейрокомпрессионных синдромов до и после пункционной лазерной микродискектомии / Е.П. Красиленко, Ю.Е. Педаченко // Вісник Сумськ. держ. ун-ту. ― 2007. ― №1. ― С. 59-68. 2007
33 Педаченко Е.Г. Перкутанная транспедикулярная стабилизирующая система “Sextant” / Е.Г. Педаченко, А.Р. Гармиш, Ю.Е. Педаченко // Укр. нейрохірург.журн. ― 2007. ― №3 (39). ― С.50 2007
34 Педаченко Є.Г. Оцінка якості життя хворих у віддаленому періоді після мікродискектомій у поперековому відділі хребта, проведених різними нейрохірургічними методиками / Є.Г. Педаченко, М.В. Хижняк, А.Ф. Танасійчук // Укр. нейрохірург. журн. – 2007. - № 3. – С.49 2007
35 Педаченко Ю.Е. Пункційна лазерна мікродискектомія при шийних дискогенних нейрокомпресійних синдромах (аналітичний огляд) // Укр. нейрохірург. журн. ― 2007. ― №1 (37). ― С. 21-25. 2007
36 Педаченко Ю.Е. Ускладнення пункційної лазерної мікодискектомії при шийних дискогенних нейрокомпресійних синдромах / Ліки України. ― 2007. ―№110. ― С. 78-81. 2007
37 Педаченко Ю.Е. Эффективность пункционной лазерной микродискэктомии при шейных дискогенных нейрокомпрессионных синдромах // Ортопедия Травматология и Протезирование. ― 2007. ― №2. ― С. 18-22. 2007
38 Педаченко Ю.Е. Якість життя хворих після пункційної лазерної мікродискектомії з приводу шийних дискогенних нейрокомпресійних синдромів // Укр. нейрохірург. журн. ― 2007. ― №3 (39). ― С.50. 2007
39 Применение динамической системы межостистой стабилизации (“U”-имплантат) в лечении стеноза позвоночного канала на уровне поясничного отдела / А.Р. Гармиш, Ю.Е. Педаченко, В.А. Радченко, А.В. Левшин // Укр. нейрохірург. журн. ― 2007. ― №1 (37). ― С.59-63. 2007
40 Аксенов В. В. Эндоскопическая портальная шейная микродискэктомия: критерии предоперационного отбора / В. В. Аксенов, Е. П. Красиленко // Одеський медичний журнал. — 2009. — N 4 (114).— С. 62 – 66. 2009
41 Красиленко Е. П. Эндоскопическая портальная шейная микродискэктомия: ближайшие и отдаленные результаты лечения шейных дискогенных нейрокомпрессионных синдромов / Е. П. Красиленко, В. В. Аксенов // Досягнення біології та медицини. — 2009. — N 2 (14) — С. 75 – 83. 2009
42 Педаченко Ю.Е. Кибер-нож-радиохирургия в лечении опухолей спинного мозга и позвоночника // Укр. нейрохірург. журн. ― 2009. ― №2 (46). ― С.4-8. 2009
43 Педаченко Ю.Е. Стеноз поясничного отдела позвоночного столба // Укр. нейрохірург.журн. ― 2009. ― №4 (48). ― С.9-13. 2009
44 Дегенерация межпозвонковых дисков и методы их биологической коррекции / И.Г. Васильева, М.В. Хижняк, И.Н. Шуба, Ю.Г. Гафійчук // Укр. нейрохірург. журн. – 2010. ― №1. ― С.16-23. 2010
45 Педаченко Ю.Е. Динамічні системи міжостистої фіксації в хірургічному лікуванні стенозу хребтового каналу на поперековому рівні / Інтегративна антропологія. ―2010. ― №1 (15). ― С. 62-65. 2010
46 Педаченко Ю.Е. Использование межостистых систем фиксации на поясничном отделе позвоночника / Ю.Е. Педаченко, А.Р. Гармиш // Укр. нейрохірург. журн. ― 2010. ― №3 (51). ― С. 45. 2010
47 Красиленко О. П. Лікування синдрому нейрогенної інтермітуючої кульгавості, обумовленого стенозом поперекового відділу хребтового каналу / О. П. Красиленко, Ю. Є. Педаченко // Міжнародн. невролог. журн. ― 2011. ― №3 (41). ― С. 21–28. 2011
48 Красиленко О. П. Пункційна черезшкірна вертебропластика при компресійних переломах тіл хребців у хворих з інволютивним остеопорозом / О. П. Красиленко, Ю. А. Боднарчук, Д. В. Овчаренко // Biomedical and biosocial antropology. — 2011. — №16. — С. 153 – 157. 2011
49 Малоінвазивні транспедикулярні системи стабілізації у лікуванні хворих з нестабільним спондилолістезом поперекового відділу хребта / Є.Г. Педаченко, М.В. Хижняк, О.Ф. Танасійчук, Ю.Є. Педаченко, Ю.А. Боднарчук // Biomedical and biosocial anthropology. — 2011. ― № 17. ― С. 138-141. 2011
50 Особливості хірургічного лікування дискогенних нейрокомпресійних синдромів шийного відділу хребта у хворих різних вікових груп / М.В. Хижняк, А.А. Потапов, А.Ф. Танасийчук // Вісник Сумськ. держ. ун-ту― 2011. ― №3 ― С. 34 – 37. 2011
51 Патоморфологические изменения межпозвонковых дисков и тел позвонков хвоста крыс при асимметричной статичной компрессии-дистензии в эксперименте / В.В. Григоровский, М.В Хижняк, И.Г.Васильева, И.Н. Шуба, Ю.Г. Гафийчук // Укр. нейрохірург. журн. ― 2011. ― №3. ― С. 59 – 66. 2011
52 Педаченко Ю. Є. Клініко-морфологічні особливості стенозувальних процесів поперекового відділу хребтового каналу у хворих різних вікових груп / Ю. Є. Педаченко, О. П. Красиленко // Вісник Сумськ. держ. ун-ту. Серія Медицина. ― 2011. ― №2. ― С.66 – 76. 2011
53 Педаченко Ю. Є. Клінічні прояви стенозуючих процесів поперекового відділу хребтового каналу у осіб молодого віку / Ю. Є. Педаченко, О. П. Красиленко // Клінічна фармація, фармакологія та медична стандартизація. – 2011. – №3–4. – С. 55–59. 2011
54 Якісна медицина неможлива без належної підготовки лікарів / М. Є. Поліщук, Ю. Є. Педаченко, А. О. Короткоручко, О. М. Гончарук, М. І. Оришака, А. В. Муравський, Т. І. Макеєва // Укр. мед. вісті. – 2011. – Том 9. – № 1–4. – С. 36–38 2011
55 Клініко-нейрофізіологічна характеристика пацієнтів з нейрогенною переміжною кульгавістю на тлі стенозу поперекового відділу хребтового каналу позвоночника / Л. Л. Чеботарьова, А. І. Третьякова, Ю. Є. Педаченко, О. П. Красиленко // Укр. нейрохірург. журн. ― 2012. ― №1. ― С. 60–64. 2012
56 Клініко-нейрофізіологічні порівняння у хворих різного віку при стенозі хребтового каналу на поперековому рівні / Л. Л. Чеботарьова, А. І. Третьякова, Ю. Є. Педаченко, О. П. Красиленко // Укр. нейрохірург. журн. ― 2012. ― №3. ― С. 31–36. 2012
57 Микродискэктомия в сочетании с системой межостистой стабилизации при мультифакторной компрессии поясничного отдела позвоночника / М.В. Хижняк, Ю.Е. Педаченко, А.Ф. Танасейчук, В.А. Крамаренко // Укр. нейрохірург. журн. ― 2012. ― №3. – С. 27-30. 2012
58 Педаченко Ю. Е. Двигательные нарушения при стенозе позвоночного столба у лиц различных возрастных групп / Ю. Е. Педаченко, Е. П. Красиленко // Клінічна та експериментальна патологія. – 2012. – №4 (42). – С. 110–114 2012
59 Педаченко Ю. Є. Клінічні прояви лігаментозу при стенозі поперекового відділу хребтового каналу у хворих різного віку / / Ю. Є. Педаченко, О. П. Красиленко // Укр. нейрохірург. журн. ― 2012. ― №2. ― С. 33–36. 2010
60 Педаченко Ю. Є. Клінічні прояви стенозу поперекового відділу хребтового каналу у осіб старших вікових груп / Ю. Є. Педаченко, О. П. Красиленко // Вісник Сумськ. держ.ун-ту. Серія Медицина. – 2012. – №2. – С. 50–58 2012
61 Педаченко Ю.Е. Эффективность динамических систем межостистой фиксации у больных со стенозом позвоночного канала / Ю.Е. Педаченко, М.В. Хижняк, Е.П. Красиленко // Сучасні медичні технології. – 2012. ― №4. – С. 3–6. 2012
62 Полищук Н. Е. Спорные моменты в диагностике стеноза позвоночного канала на поясничном уровне / Н. Е. Полищук, Ю. Е. Педаченко, Е. П. Красиленко // Медичні перспективи. – 2012. – Том XVII. – №4. – С. 84–88. 2012
63 Полищук Н. Е. Стеноз позвоночного канала на уровне поясничного отдела. Терминологическая путаница или непонимание проблемы? (Обзор литературы и собственные наблюдения) / Н. Е. Полищук, Ю. Е. Педаченко, Е. П. Красиленко // Укр. нейрохірург. журн. ― 2012. ― №4. ― С. 16–20 2012
64 Тарасенко О. Н. Радиохирургия в лечении нейрохирургических заболеваний / О. Н. Тарасенко, Ю. Е. Педаченко // Укр. вісник медико-соціальної експертизи. ― 2012. ― №1 (3). ― С. 87 – 92. 2012
65 Хижняк М.В. Диференційоване застосування малоінвазивних методів лікування у хворих з нестабільними компресійними переломами грудо-поперекового відділу хребта / М.В. Хижняк, А.Ф. Танасійчук, Ю.А. Боднарчук // Вісник морфології. ― 2012. ― №18(2) ― С.405-409. 2012
66 Хижняк М.В. Експериментальна модель дегенерації міжхребцевих дисків хвостового відділу у щурів/ М.В. Хижняк, В.В. Григоровський, Ю.Г. Гафійчук // Укр. нейрохірург. журн. ― 2012. ― №2. – С. 58-61. 2012
67 Хижняк М.В. Нестабільні переломи грудо-поперекового відділу хребта, сучасні підходи до їх лікування / М.В. Хижняк, Ю.А. Боднарчук // Укр. нейрохірург. журн.― 2012. ― №4. ― С. 4-9. 2012
68 Хижняк М.В. Хірургічне лікування рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта із застосуванням різних систем фіксації ПРС / М.В. Хижняк, К.С. Новакович // Шпитальна хірургія.― 2012, №4(60). ―С. 95-97. 2012
69 Влияние культивированных аутогенных клеток студенистого ядра на структуру межпозвонковых дисков хвостовых сегментов при моделировании остеохондроза у крыс / В.В. Григоровский, М.В Хижняк, И.Г.Васильева, И.Н. Шуба, Ю.Г. Гафийчук // Укр. нейрохірург. журн.― 2013. ― №2. ― С.28-34. 2013
70 Педаченко Ю. Е. Ближайшие и отдалённые результаты хирургического лечения стеноза поясничного отдела позвоночного канала у больных разных возрастных групп / Ю. Е. Педаченко, Е. П. Красиленко, А. П. Бодю // Ştiinţe Medicale. – 2013. – Vol. 38. – №2. – С. 141–150. 2013
71 Педаченко Ю. Е. Оценка эффективности хирургического лечения стеноза поясничного отдела позвоночного канала у больных разных возрастных групп / Ю. Е. Педаченко, Е. П. Красиленко, А. П. Бодю // Curierul Medical. – 2013. – Vol. 56. – №3. – С. 20–28 2013
72 Педаченко Ю. Е. Повторные операции при стенозе поясничного отдела у больных разных возрастных групп / Ю. Е. Педаченко, Е. П. Красиленко, А. П. Бодю // Curierul Medical. – 2013. – Vol. 56. – №4. – С. 23–28. 2013
73 Современные методики хирургического лечения больных с неосложненными компрессионными переломами грудо-поясничного отдела позвоночника / М.В. Хижняк, А.Ф. Танасейчук, Ю.Е. Педаченко, Ю.А. Боднарчук // Журн. «Военная Медицина», Белорусский гос. мед. ун-т. ― 2013. ― №4. ― С. 52-54. 2013
74 Хижняк М.В. Клініко-морфологічні особливості рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта / М.В. Хижняк, О.П. Красиленко, К.С. Новакович // Укр. журн. малоінвазивної та ендоскопічної хірургії. ― 2013. ―№3. ― С. 10-12. 2013
75 Хижняк М.В. Нейровизуализирующие методы исследования в обосновании показаний применения пункционных методов лечения дискогенных болевых синдромов в поясничном отделе позвоночника / / М.В. Хижняк, А.А. Потапов, Е.В. Приймак // Журн. клінічних та експерементальних медичних досліджень ― 2013. ― Т.1, 33. ― С. 3 2013
76 Хижняк М.В. Особливості інструментальної діагностики рецидивів гриж міжхребцевих дисків поперекового відділу хребта в різні періоди спостережень / М.В. Хижняк, О.Ю.Чувашова, К.С. Новакович // Клінична хірургія. ― 2013. ― №8. ―С. ? 2013
77 Хижняк М.В. Пункционные хирургические технологии в лечении болевых синдромов остехондроза, осложненного протрузией межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника / М.В. Хижняк, Е.В.Приймак // Укр. нейрохірург. журн.― 2013. ― №2. ― С. 35-38. 2013
78 Хижняк М.В. Хирургическое лечение рецидивов грыж межпозвонковых дисков поясничного отдела позвоночника с применением систем межостистой стабилизации / М.В. Хижняк, К.С. Новакович // Журн. «Военная Медицина», Белорусский гос. мед. ун-т. ― 2013. ― №2. ― С. 151-152. 2013
79 Хіжняк М.В. Пункційна черезшкірна вертебропластика при травматичних компресійних переломах тіл хребців / М.В. Хіжняк, О.О. Потапов, Ю.А. Боднарчук // Журн. клінічних та експерементальних медичних досліджень ― 2013. ― Т.1, №1 (4сс). ― С. 70-73. 2013
80 U-имплантаты отечественного производства при стенозе поясничного отдела позвоночного канала (разработка и клиническое применение) / Ю. Е. Педаченко, С. Е. Шейкин, П. Е. Марковский, Е. П. Красиленко // Укр. нейрохірург. журн. ― 2014. ― №2. ― С. 36–41. 2014
81 Болевые синдромы раннего периода после поясничных микродискэктомий / Е.Г. Педаченко, В.А. Крамаренко, Е.П. Красиленко, Ю.Е. Педаченко М.В. Хижняк // Междунар. невролог. журн. – 2014. ― №8(70), ― С.128-135. 2014
82 Педаченко Ю. Е. Ближайшие результаты хирургического лечения стеноза поясничного отдела позвоночного канала у больных разных возрастных групп / Ю. Е. Педаченко, Е. П. Красиленко // Azərbaycan ortopediya ve traumatologiya jurnali. – 2013. – №2. – С. 29–38. 2014
83 Перший досвід трансплантацї аутологічних хондроитів після поперекової мікродискетомїі / Є.Г.Педаченко, М.В. Хижняк, К.І. Горбатюк, Ю.Є. Педаченко, О.П. Красиленко, В.А. Шаблій // Укр. нейрохірург. журн. ― 2014. ―№4. ― С. 46 - 49. 2014
84 Порівняльна оцінка результатів лікування повторних оперативних втручань у хворих з дискогенним нейрокомпресійним синдромом поперекового відділу хребта / М.В. Хижняк, О.О. Потапов, О.Ф. Танасійчук, К.С. Новакович, Є.В. Приймак // Журн. клінічних та експериментальних медичних досліджень. ― 2014. ― № 4. ― С. 432-434. 2014
85 Хижняк М.В. Віддалені результати лікування травматичних компресійними переломів тіл хребців пункційними методиками / М.В. Хіжняк, О.О. Потапов, Ю.А. Боднарчук // Журн. клінічних та експериментальних медичних досліджень. ― 2014. ― № 4. ― С. 421-423. 2014
86 Хижняк М.В. Сравнительная оценка ближайших, промежуточных и отдаленных результатов пункционных методов лечения дискогенных болевых синдромов поясничного отдела позвоночника у пациентов различных возрастных групп / М.В. Хижняк, Е.В. Приймак // Междунар. невролог. журн. ― 2014. ― №1(63). ― С. 121-126. 2014
87 Хижняк М.В. Вплив трансплантації аутологічних хондроцитів на стан міжхребцевих дисків в експериментальній моделі остеохондрозу. подано до друку 2015. 2015
88 Хижняк М.В. Епідуральна фармакотерапія в діагностиці та лікуванні больових синдромів після мікродискетомії у поперековому відділі хребта // Журн. клінічних та експериментальних медичних досліджень. подано до друку 2015. 2015
89 Хижняк М.В., Приймак Е.В. Результаты хирургического лечения больных по поводу грыжи межпозвонкового диска путем поясничной микродискэктомии с применением системы межостистой стабилизации - с.43-45 // Журнал Клінічна Хірургія №4(900), 2017 2017

ДИСЕРТАЦІЇ СПІВРОБІТНИКІВ ВІДДІЛЕННЯ.
ДИСЕРТАЦІЇ,
ВИКОНАНІ НА КЛІНІЧНОМУ МАТЕРІАЛІ ВІДДІЛЕННЯ.

ПІБ Тема дисертації Рік
на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук зі спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія
1 Хижняк Михайло Віталійович Малоинвазивная хирургия дискогенных нейрокомпрессионных синдромов поясничного отдела позвоночника. 2006
2 Педаченко Юрій Євгенович Хірургічне лікування нейрокомпресійних синдромів при стенозі хребтового каналу на поперековому рівні у хворих різних вікових груп 2015
на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.05 — нейрохірургія
1 Макеєва Тетяна Іванівна Множественные внутричерепные гематомы 1984
2 Хижняк Михайло Віталійович Клинико-диагностическое значение некоторых показателей метаболизма при легкой черепно-мозговой травме 1992
3 Танасійчук Олександр Феліксович Пункційна лазерна дискектомія при дискогенних попереково-крижових радикулітах (уточнення показів, технології, найближчі та віддалені результати лікування) 1998
4 Куліков Василь Дмитрович Мініінвазивні нейрохірургічні втручання при множинних грижах міжхребцевих дисків попереково-крижового відділу хребта 2001
5 Кущаєв Сергій Валерійович Ендоскопічна портальна нуклеотомія при дискогенних попереково-крижових радикулітах 2003
6 Гармиш Андрій Романович Пункційна вертебропластика в лікуванні гемангіом хребта 2005
7 Педаченко Юрій Євгенович Пункційна лазерна мікродискектомія при шийних дискогенних нейрокомпресійних синдромах 2008
8 Аксьонов Валерій Васильович Ендоскопічна мікродискектомія при нейрокомпресійних синдромах шийного відділу хребта 2010
9 Гафійчук Юрій Григорович Вплив аутогенної трансплантації клітин структур міжхребцевого диску на перебіг остеохондрозу в умовах його експериментального моделювання 2014
10 Зорін Микола Миколайович Пункційна лазерна мікродискектомія при дискогенному нейрокомпресійному синдромі поперекового відділу хребта 2014
11 Приймак Є.В. Малоінвазивні транскутанні технології в лікуванні протрузій міжхребцевих дисків у поперековому відділі хребта 2014
12 Новакович Катерина Степанівна Повторні оперативні втручання при дискогенній патології поперекового відділу хребта 2015
на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук зі спеціальності 14.01.15 — нервові хвороби
1 Красиленко Олена Петрівна Вікові особливості структури судинних захворювань головного мозку та стану церебральної гемодинаміки в учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 2003