Відділення малоінвазивної і лазерної спінальної нейрохірургії
image01
Що нас відрізняє?
лечение спондилогенных болевых синдромов, обусловленных патологией межпозвонковых дисков, методом перкутанной лазерной дискэктомии,определение и уточнение показаний к применению перкутанной технологии вапоризации патологически измененных межпозвонковых дисков,дальнейшее совершенствование технологии пункционно-лазерной дискэктомии на разных отделах позвоночника
Методи лікування гриж міжхребцевих дисків і стенозів хребта
Пункційні лазерні Мікрохірургічні Мікрохірургічна установка
імплантів
Пункційна вертебропластика при патологіях хребта
травматичні
компресійні
переломи
гемангіоми остеопороз мієломна
хвороба
метастатичні
ураження
Імплантація мініінвазивних систем при патологіях грудного і поперекового відділів хребта
травматичні і
нетравматичні
переломи тіл хребців
нестабільність хребта:
патологічні зсуви
одних відділів щодо
інших при фізіологічних навантаженнях
нестабільний
спондилолістез
vertebroclinik.com